Site Overlay

La Carte

Menu

7,90€
Ajouter
7,90€
Ajouter

7,90€
Ajouter
7,90€
Ajouter

7,90€
Ajouter
7,90€
Ajouter

13,90€
Ajouter
13,90€
Ajouter

13,90€
Ajouter
13,90€
Ajouter

( Supplément 2 merguez 4€ )

15,90€
Ajouter
15,90€
Ajouter

17,90€
Ajouter
17,90€
Ajouter

Garniture au choix

16,90€
Ajouter
16,90€
Ajouter

13,90€
Ajouter
13,90€
Ajouter

15,90€
Ajouter
15,90€
Ajouter

7,00€
Ajouter
7,00€
Ajouter

6,00€
Ajouter
6,00€
Ajouter

6,00€
Ajouter
6,00€
Ajouter

6,00€
Ajouter
6,00€
Ajouter

Exotique / Mojito / Pina colada

4,90€
Ajouter
4,90€
Ajouter

3,50€
Ajouter
3,50€
Ajouter

Ananas, Orange, Pomme Kiwi, Banane 

2,50€
Ajouter
2,50€
Ajouter

Fraise / Mangue / Ananas / Framboise

4,90€
Ajouter
4,90€
Ajouter

Coca-cola, Coca-cola Zéro, Orangina, Fanta orange

2,50€
Ajouter
2,50€
Ajouter